Haarlem – Colensostraat 37-A

*****FOR ENGLISH PLEASE SCROLL DOWN*****

LICHTE EN ENERGIEZUINIGE BOVENWONING OP TOP LOCATIE IN HAARLEM

OMSCHRIJVING:
Deze leuke bovenwoning uit 1906 is gelegen in de gewilde Transvaalbuurt. De Colensostraat is een rustige straat die toch dicht bij alle gewenste voorzieningen zit. Zo zit op ca 150 meter afstand een grote Vomar, loop je in 5 minuten naar de geweldige Cronjé-winkelstraat, kan je chillen in het Nelson Mandelapark en hardlopen, sporten, wandelen, zwemmen of spelen in de prachtige natuur van het Nationale park Zuid-Kennemerland op slechts 2,7 kilometer afstand.

Deze bovenwoning is voorheen verhuurd geweest in 2 zelfstandige wooneenheden. Dat zie je goed terug in de woning doordat er op zowel de 1e etage, als op de 2e etage, een keuken en een badkamer zit. Deze extra voorzieningen maken deze woning ook heel geschikt voor bijvoorbeeld ouders die met een volwassen kind (willen) wonen of mensen die hun eigen woning gedeeltelijk willen verhuren voor extra inkomsten. Maar dit hoeft natuurlijk niet. Met een niet al te grote ingreep verwijder je het extra keukenblok en/of de 2e badkamer.

Kortom: een woning die geschikt is voor een brede doelgroep.

En dat is niet alles. Een extra groot voordeel is dat deze woning ondanks het bouwjaar (1906) een nieuw energielabel C heeft. Dit label zou zelfs nog een label A of B kunnen worden als er zonnepanelen op het dak komen. En dit platte dak leent zich hier perfect voor! Op het gebied van duurzaamheid zit je dus goed bij deze woning!

INDELING:
Loop je met ons mee? Bij binnenkomst tref je rechts de meterkast, gevolgd door de vaste trap welke je naar de beide verdiepingen brengt.

1e verdieping: op de overloop stap je rechts de hal in van de 1e etage. Vanuit die hal rechtdoor kom je in de aangename lichte doorzon woonkamer. De woonkamer heeft een hoog plafond en grote raampartijen. Terug op de hal vind je aan de voorzijde een eenvoudige en wat gedateerde badkamer met douchecabine, wastafel en handdoekenradiator. Je zou deze badkamer ook kunnen verwijderen en een andere functie geven zoals een waskamer óf bijvoorbeeld een werkkamer. Lopen we via de hal naar de achterzijde van de woning, dan kom je in de eenvoudige maar nette keuken met o.a. gaskookplaat, afzuigkap, losse vaatwasser en losse koelkast. Tot slot vind je in de hal een separaat toilet.

Via het trappenhuis lopen we een verdieping hoger….

2e verdieping: we komen aan op de overloop met hier de cv-installatie. Vanuit die overloop stappen we de ruime nette 1e slaapkamer binnen. De bevindt zich aan de voorzijde van de woning. In deze slaapkamer zit nu ook nog een 2e nette keuken (welke je uiteraard met een eenvoudige ingreep kan verwijderen). Aan de achterzijde van deze verdieping vind je de 2e slaapkamer met direct hieraan vast de 2e badkamer met o.a. toilet, douche, wastafel en ligbad.


BEREIKBAARHEID:
Parkeren doe je hier met vergunning (geen wachtlijst) voor de deur. Snel naar je werk? Geen probleem, binnen 1 minuut zit je met de auto op de N200 welke uitkomt op het Rottepolderplein richting Amsterdam, Utrecht, Den Haag, Alkmaar. Met OV? NS Station Haarlem is nog geen 4 minuten fietsen en de bus stop op de Spaarndamseweg is ca. 2 minuten lopen.

VOOR INDELING EN MATEN ZIE KLEURENPLATTEGRONDEN

EIGENSCHAPPEN:
-Woonoppervlakte ca. 107 m2 volgens NEN2880 meetinstructie.
-Energielabel C
-Bouwjaar 1906
-Goed onderhouden woning
-Gezonde en actieve VvE (KvK, Opstalverzekering, Reservefonds, Maandelijkse bijdrage)
-Servicekosten VvE: €80,- per maand
-Grotendeels voorzien van HR++ glas (waarvan een groot deel in 2023 is gedaan)
-Onderhoudsarme kunststof kozijnen aan de voorzijde
-Nieuwe fundering (2004)
-Nieuw dak (2019)
-Buitenschilderwerk 2023
-Parkeren voor de deur mogelijk via vergunning (geen wachtlijst)
-Oplevering: flexibel en kan snel

BEZICHTIGINGEN:
De bezichtigingen doen we in de vorm van onderstaande 3 Open Huizen. Kom zo vaak kijken als je wilt. Het enige wat we je willen vragen is om ons even een berichtje te sturen naar welk Open Huis je komt, zodat we daar rekening mee kunnen houden:

Woensdag 26 juli van 09.00 tot 10.00
Vrijdag 28 juli van 08.30 tot 09.30
Maandag 31 juli van 15.00 tot 16.00

Een berichtje sturen om je aan te melden voor een Open Huis kan via deze pagina op Funda of via info [at} vkmakelaars [ punt] nl

Voor het doen van een online bieding en het bekijken van de documentatie, ga naar vkmakelaars [ punt] nl [slash] colensostraat

BIEDINGEN:
We maken gebruik van een online biedsysteem. Daar kan je ook de documentatie van de woning lezen/downloaden. De biedingen zullen automatisch sluiten op woensdag 2 augustus 2023 om 14.00. Als jij een bieding hebt gedaan dan is jouw bod voor niemand zichtbaar. Dus ook niet voor ons als verkopende makelaar of voor de eigenaar van de woning. Pas na woensdag 2 augustus 14.00 zijn de biedingen voor ons als makelaar zichtbaar en zullen we deze voorleggen aan de eigenaar. Iedereen wordt op uiterlijk 3 augustus op de hoogte gebracht of de bieding is geaccepteerd of niet. Als jouw bieding niet is geaccepteerd, dan ontvang jij als de woning definitief verkocht is automatisch een link naar het biedlogboek waar jij precies kan zien welke biedingen er zijn uitgebracht. Uiteraard blijft altijd volledig anoniem wie er geboden hebben en of er eventueel een persoonlijke boodschap bij een bieding is vermeld.

Voor het doen van een online bieding en het bekijken van de documentatie, ga naar vkmakelaars [ punt] nl [slash] colensostraat

****ENGLISH****

LIGHT AND ENERGY EFFICIENT UPPER HOUSE AT TOP LOCATION IN HAARLEM

DESCRIPTION:
This nice upstairs apartment from 1906 is located in the popular Transvaalbuurt. The Colensostraat is a quiet street that is still close to all desired amenities. For example, there is a large Vomar about 150 meters away, you can walk to the great Cronjé shopping street in 5 minutes, you can chill in the Nelson Mandela Park and run, exercise, walk, swim or play in the beautiful nature of the South African National Park. Kennemerland is only 2.7 kilometers away.

This upstairs apartment was previously rented out in 2 independent residential units. This is clearly reflected in the house because there is a kitchen and a bathroom on both the 1st floor and the 2nd floor. These extra facilities also make this house very suitable for, for example, parents who (want to) live with an adult child or people who want to partially rent out their own home for extra income. But of course this is not necessary. With a not too major intervention you can remove the extra kitchen unit and/or the 2nd bathroom.

In short: a home that is suitable for a wide target group.

And that’s not all. An extra big advantage is that this house has a new energy label C despite the year of construction (1906). This label could even become a label A or B if solar panels are installed on the roof. And this flat roof is perfect for this! In terms of sustainability, you are in the right place with this house!

LAYOUT:
Are you walking with us? Upon entering you will find the meter cupboard on the right, followed by the staircase that takes you to both floors.

1st floor: on the landing you step right into the hall of the 1st floor. From that hall straight ahead you enter the pleasant light living room. The living room has a high ceiling and large windows. Back in the hall you will find a simple and somewhat dated bathroom at the front with a shower, sink and towel radiator. You could also remove this bathroom and give it another function, such as a laundry room or, for example, an office. If we walk through the hall to the rear of the house, you enter the simple but neat kitchen with a gas hob, extractor hood, separate dishwasher and separate refrigerator. Finally, you will find a separate toilet in the hall.

Via the stairwell we walk one floor higher….

2nd floor: we arrive at the landing with the central heating system here. From that landing we enter the spacious neat 1st bedroom. It is located at the front of the house. In this bedroom there is now also a 2nd neat kitchen (which you can of course remove with a simple procedure). At the rear of this floor you will find the 2nd bedroom with the 2nd bathroom directly attached to it, including a toilet, shower, sink and bathtub.

ACCESSIBILITY:
You can park here with a permit (no waiting list) in front of the door. Quickly to work? No problem, within 1 minute by car you are on the N200 which leads to the Rottepolderplein towards Amsterdam, Utrecht, The Hague, Alkmaar. With public transport? NS Station Haarlem is less than 4 minutes by bike and the bus stop on the Spaarndamseweg is approximately 2 minutes’ walk.

FOR LAYOUT AND SIZES SEE COLORED FLOORPLANS

DETAILS:
-Living area approx. 107 m2 according to NEN2880 measurement instruction.
-Energy label C
– Year of construction 1906
-Well maintained house
-Healthy and active VvE (Chamber of Commerce, Home insurance, Reserve fund, Monthly contribution)
-Service costs VvE: €80 per month
-Largely equipped with HR ++ glass (much of which was done in 2023)
-Low-maintenance plastic frames at the front
-New foundation (2004)
-New roof (2019)
-Exterior painting 2023
-Parking in front of the door possible via permit (no waiting list)
-Delivery: flexible and can be done quickly

VIEWINGS:
We do the viewings in the form of the 3 Open Houses below. Come and watch as often as you like. The only thing we would like to ask you is to send us a message to which Open House you are coming, so that we can take this into account:

Wednesday July 26 from 09:00 to 10:00
Friday 28 July from 08.30 to 09.30
Monday 31 July from 3:00 pm to 4:00 pm

You can send a message to register for an Open House via this page on Funda or via info [at} vkmakelaars [dot] nl

To place an online bid and view the documentation, go to vkmakelaars [dot] nl [slash] colensostraat

BIDS:
We use an online bidding system. There you can also read/download the documentation of the house. The bids will close automatically on Wednesday 2 August 2023 at 2:00 PM. If you have made a bid, your bid will not be visible to anyone. So also not for us as the selling broker or for the owner of the home. Only after Wednesday, August 2, 2 p.m. will the bids be visible to us as brokers and will we submit them to the owner. Everyone will be informed by August 3 whether the bid has been accepted or not. If your offer has not been accepted, you will receive an email when the house is finally sold. Beschikbaar

Interesse in één van onze huizen?

Laten we kennis maken

Wij zijn je graag van dienst. Kopje koffie inplannen?