Haarlem – Pieter Kiesstraat 40-A

*****FOR ENGLISH PLEASE SCROLL DOWN*****

LICHTE EN ENERGIEZUINIGE BOVENWONING OP TOP LOCATIE IN HAARLEM

OMSCHRIJVING:
Deze leuke bovenwoning is gebouwd in het jaar 1895 en is gelegen in het gewilde Garenkokerskwartier en kijkt schuin uit op de prachtige Garenkokerskade. Wat zo ontzettend fijn is aan deze plek is dat je vanuit hier letterlijk dicht bij alles zit. Bijvoorbeeld:
Het centrum van Haarlem begint op 240 meter afstand van jouw voordeur. Chillen in het prachtige Kenaupark kan je binnen 2 minuten lopen. Fietsen naar het NS-station Haarlem doe je in ca. 4 minuten. Hardlopen, sporten, wandelen, zwemmen of spelen in de prachtige natuur van het Nationale park Zuid-Kennemerland kan op slechts 1,8 kilometer afstand.

Deze bovenwoning is in 2018 volledig verbouwd waarbij het mogelijk is gemaakt om, naar keuze, de woning in 3 zelfstandige wooneenheden te bewonen. Dat zie je goed terug in de woning doordat er op ook de 2e etage 2 keukenblokjes en 2 douches zitten. Deze extra voorzieningen maken deze woning heel geschikt voor bijvoorbeeld ouders die met een volwassen kind (willen) wonen of mensen die hun eigen woning gedeeltelijk willen verhuren voor extra inkomsten.
Maar dit hoeft natuurlijk niet. Met een eenvoudige ingreep verwijder je de 2 extra keukenblokjes en 2 extra douches zonder daarmee de verdere indeling van de 2e etage te veranderen.

Kortom: een woning die geschikt is voor een brede doelgroep.

En dat is niet alles. Een extra groot voordeel is dat deze woning ondanks het bouwjaar (1895) een nieuw energielabel B heeft. Dit label zou zelfs nog een label A kunnen worden als er zonnepanelen op het dak komen. Op het gebied van duurzaamheid zit je dus uitstekend in deze woning!

INDELING:
Loop je met ons mee? Bij binnenkomst tref je rechts de meterkast, gevolgd door de vaste trap welke ons naar de 1e verdieping brengt.
1e verdieping: op de overloop stappen we rechtdoor de aangename lichte woonkamer binnen met opvallend hoog plafond en grote raampartijen door welke je prachtig uitkijkt op de Garenkokerskade. Direct achter de woonkamer zit de ruime eetkamer wederom hoog plafond, authentieke schouw (geen actief rookkanaal) en openslaande deuren naar het rustig gelegen balkon op het zonnige westen. Naast de eetkamer vind je de nette badkamer met hier een ligbad, douche, toilet, wastafel en handdoekenradiator. De keuken zit tussen de woon- en de eetkamer in en is voorzien van o.a. vaatwasser, koel/vriescombinatie, gaskookplaat en rvs-wasemkap. Als je wilt, dan kan je met een kleine ingreep (verwijderen tussenwand) een open keuken maken om zo een ruimtelijker gevoel te creëren.

Via de trap in de overloop lopen we de naar de 2e verdieping. Hier komen we aan op de ruime overloop waar de cv-installatie hangt en het 2e toilet. Deze verdieping bestaat uit 2 keurige slaapkamers (met zelfstandige kook en was-voorzieningen) met onder de hoge kap van de woning nog een ruime vide die uitermate geschikt is als (extra) slaapplek. De kamer aan de voorzijde kijkt mooi uit op de Garenkokerskade en de kamer aan de achterzijde kijkt mooi vrij uit over een groot deel van het Garenkokerskwartier.

BEREIKBAARHEID:
Parkeren doe je hier met vergunning (geen wachtlijst) voor de deur. Snel naar je werk? Geen probleem, binnen 1 minuut zit je met de auto op de westelijke randweg die je snel leidt naar Amsterdam, Utrecht, Den Haag, Alkmaar. Met OV? NS Station Haarlem is nog geen 4 minuten fietsen en de bus stop op de Zijlweg is ca. 4 minuten lopen.

VOOR INDELING EN MATEN ZIE KLEURENPLATTEGRONDEN

EIGENSCHAPPEN:
-Woonoppervlakte ca. 120 m2 volgens NEN2880 meetinstructie.
-Zonnig balkon van ca. 4 m2 op het westen
-Energielabel B
-Bouwjaar 1895
-Goed onderhouden woning
-Gezonde en actieve VvE (KvK, Opstalverzekering, Reservefonds, Notulen, Maandelijkse bijdrage)
-Servicekosten VvE: €150,- per maand
-Parkeren voor de deur mogelijk via vergunning (geen wachtlijst)
-Oplevering: flexibel en kan snel

ONDERHOUDSHISTORIE:
2018: gehele verbouwing aan binnenzijde met keuken(blokjes), wanden, afwerking, stuukwerk, badkamertjes, wandisolatie, vloerisolatie, dakisolatie, nieuwe CV, installatie, electra, leidingwerk, etc.
2018: reinigen, opnieuw voegen en impregneren van de gevel
2018: nieuwe hemelwaterafvoer + nieuwe windveren + oude problematische schoorsteen op professionele wijze verwijderen
2020: in de gehele woning nieuwe kunststof kozijnen met HR++ glas
2022: 2 nieuwe Velux dakramen
2022: geheel nieuw pannendak

KOM NAAR 1 VAN ONZE OPEN HUIZEN:
Op de volgende momenten hebben wij een Open Inloop georganiseerd. Kom zo vaak kijken als je wilt. Het enige wat we je willen vragen is om ons even een berichtje te sturen naar welk Open Huis je komt, zodat we daar rekening mee kunnen houden:

-Maandag 26 juni tussen 15.30 en 16.30
-Woensdag 28 juni tussen 09.00 en 10.00
-Donderdag 29 juni tussen 16.00 en 17.00
-Maandag 3 juli tussen 09.00 en 09.30 (let op: biedingen sluiten deze dag om 14.00)

Een berichtje sturen om je aan te melden voor een Open Huis kan via deze pagina op Funda of via info [at} vkmakelaars [ punt] nl

Voor het doen van een online bieding en het bekijken van de documentatie, ga naar vkmakelaars [ punt] nl [slash] pieter

BIEDINGEN:
We maken gebruik van een online biedsysteem. Daar kan je ook de documentatie van de woning lezen/downloaden. De biedingen zullen automatisch sluiten op maandag 3 juli 2023 om 14.00. Als jij een bieding hebt gedaan dan is jouw bod voor niemand zichtbaar. Dus ook niet voor ons als verkopende makelaar of voor de eigenaar van de woning. Pas na vrijdag 3 juli 14.00 zijn de biedingen voor ons als makelaar zichtbaar en zullen we deze voorleggen aan de eigenaar. Iedereen wordt op uiterlijk 5 juli op de hoogte gebracht of de bieding is geaccepteerd of niet. Als jouw bieding niet is geaccepteerd, dan ontvang jij als de woning definitief verkocht is automatisch een link naar het biedlogboek waar jij precies kan zien welke biedingen er zijn uitgebracht. Uiteraard blijft altijd volledig anoniem wie er geboden hebben en of er eventueel een persoonlijke boodschap bij een bieding is vermeld.

Voor het doen van een online bieding en het bekijken van de documentatie, ga naar vkmakelaars [ punt] nl [slash] pieter

****ENGLISH****

LIGHT AND ENERGY EFFICIENT UPPER HOUSE AT TOP LOCATION IN HAARLEM

DESCRIPTION:
This nice upstairs apartment was built in the year 1895 and is located in the popular Garenkokerskwartier and has an oblique view of the beautiful Garenkokerskade. What is so very nice about this place is that you are literally close to everything from here. For example:
The center of Haarlem starts 240 meters from your front door. Chilling out in the beautiful Kenaupark is a 2-minute walk away. You can cycle to the Haarlem NS station in about 4 minutes. Running, exercising, walking, swimming or playing in the beautiful nature of the Zuid-Kennemerland National Park is only 1.8 kilometers away.

This upstairs apartment was completely renovated in 2018, ensuring that it is also possible to live in the house in 3 independent residential units. This is clearly reflected in the house because there are also 2 kitchenettes and 2 showers on the 2nd floor. These extra facilities make this house very suitable for, for example, parents who (want to) live with an adult child or people who want to partially rent out their own home for extra income.
But of course this is not necessary. With a simple intervention you can remove the 2 extra kitchenettes and 2 extra showers without changing the further layout of the 2nd floor.

In short: a home that is suitable for a various target group.

And that’s not all. An extra big advantage is that this house has a new energy label B despite the year of construction (1895). This label could even become a label A if solar panels are installed on the roof. In terms of sustainability, you are in the right place in this house!

LAYOUT:
Are you walking with us? Upon entering you will find the meter cupboard on the right, followed by the staircase that takes us to the 1st floor.
1st floor: on the landing we step straight ahead into the pleasant light living room with a striking high ceiling and large windows through which you have a beautiful view of the Garenkokerskade. Directly behind the living room is the spacious dining room, again with a high ceiling, an authentic fireplace (no active flue) and patio doors to the quiet balcony on the sunny west. Next to the dining room you will find the neat bathroom with a bath, shower, toilet, sink and towel radiator. The kitchen is located between the living and dining room and is equipped with a dishwasher, fridge / freezer combination, gas hob and stainless steel extractor hood. If you want, you can make an open kitchen with a small intervention (remove partition wall) to create a more spacious feeling.

Via the stairs in the landing we walk to the 2nd floor. Here we arrive at the spacious landing where the central heating system hangs and the 2nd toilet. This floor consists of 2 neat bedrooms (with independent cooking and washing facilities) with a spacious loft under the high roof of the house that is extremely suitable as an (extra) sleeping place. The room at the front has a beautiful view of the Garenkokerskade and the room at the rear has a nice unobstructed view of a large part of the Garenkokerskwartier.

ACCESSIBILITY:
You can park here with a permit (no waiting list) in front of the door. Quickly to work? No problem, within 1 minute by car you are on the western ring road that quickly leads you to Amsterdam, Utrecht, The Hague, Alkmaar. With public transport? NS Station Haarlem is less than 4 minutes by bike and the bus stop on the Zijlweg is approximately 4 minutes walk.

FOR LAYOUT AND SIZES SEE COLOR FLATS

DETAILS:
-Living area approx. 120 m2 according to NEN2880 measurement instruction.
-Sunny balcony of approx. 4 m2 on the west
-Energy label B
– Year of construction 1895
-Well maintained house
-Healthy and active VvE (Chamber of Commerce, Home insurance, Reserve fund, Minutes, Monthly contribution)
-Service costs VvE: €150 per month
-Parking in front of the door possible via permit (no waiting list)
-Delivery: flexible and can be done quickly

SERVICE HISTORY:
2018: complete renovation on the inside with kitchen (blocks), walls, finishing, stucco, bathrooms, wall insulation, floor insulation, roof insulation, new central heating, installation, electricity, piping, etc.
2018: cleaning, re-grouting and impregnation of the facade
2018: new rainwater drainage + new bargeboards + old problematic chimney professionally removed
2020: new plastic frames with HR ++ glass throughout the house
2022: 2 new Velux skylights
2022: completely new tiled roof

COME TO ONE OF OUR OPEN HOUSES:
We have organized an Open Walk-in at the following times. Come and watch as often as you like. The only thing we would like to ask you is to send us a message to which Open House you are coming, so that we can take this into account:

-Monday 26 June between 3.30 pm and 4.30 pm
-Wednesday 28 June between 09.00 and 10.00
-Thursday 29 June between 16.00 and 17.00
-Monday 3 July between 09.00 and 09.30 (note: bids close at 2 p.m. this day)

You can send a message to register for an Open House via this page on Funda or via info [at} vkmakelaars [dot] nl

To place an online bid and view the documentation, go to vkmakelaars [dot] nl [slash] pieter

BIDS:
We use an online bidding system. There you can also read/download the documentation of the house. The bids will automatically close on Monday, July 3, 2023 at 2pm. If you have made a bid, your bid will NOT be visible to anyone. So also not for us as the selling broker or for the owner of the home. Only after Monday, July 3, 2023 2pm will the bids be visible to us as a broker and we will present them to the owner. Everyone will be notified not later then Wednesday July 5 whether the bid has been accepted or not. If your bid has not been accepted, you will automatically receive a link to the bid log where you can see exactly which bids have been made when the house has been definitively sold. Of course, it always remains completely anonymous who has bid and whether a personal message has been included with a bid.

To place an online bid and view the documentation, go to vkmakelaars [dot] nl [slash] pieter

Interesse in één van onze huizen?

Laten we kennis maken

Wij zijn je graag van dienst. Kopje koffie inplannen?