Wat zijn bodemkwaliteitszones?

door | feb 22, 2024 | Bodemverontreiniging

Ieder gebied in Nederland is ingedeeld in bodemkwaliteitszones. Die zones zijn overzichtelijk ingedeeld per stad/plaats of gebied in een zogenoemde ‘bodemkwaliteitskaart’. Zie hieronder bijvoorbeeld de bodemkwaliteitskaart van Amsterdam.

Wat zijn bodemkwaliteitszones?
Bodemkwaliteitskaart van Amsterdam

Iedere zone heeft een bepaalde gemiddelde bodemkwaliteit. Op de bodemkwaliteitskaart kan je daarom overzichtelijk de gemiddelde bodemkwaliteit van die betreffende zone inzien. Om een gebied in te delen in bodemkwaliteitszones is gekeken naar enkele criteria die de bodemkwaliteit in een

gebied bepalen en duidelijk verschillen van andere gebieden of wijken in de stad. Voor Amsterdam zijn deze criteria:

• Bodemopbouw (o.a. wel of niet opgehoogd);

• Ophooggeschiedenis;

• Gebruik van de bodem (wonen, industrie, landelijk gebied).

In dit geval van Amsterdam geldt: des te donkerder de kleur, des te meer verontreinigd. Donkerrood is hier de binnenstad van Amsterdam welke het meest verontreinigd is van heel Amsterdam.

Op de website bodemloket.nl zou je van elk gebied in Nederland de bodemkwaliteitskaart moeten kunnen vinden en downloaden. Echter, in praktijk blijkt deze website niet alle complete data te bevatten.

Advies van milieukundig advies- en onderzoeksbureau

Zit jij met een kwestie op een stuk grond. Bijvoorbeeld, wil je zeker weten of de grond schoon is en wil je een historisch óf een verkennend bodemonderzoek laten doen? Of heb je advies nodig bij het lezen van een bodemrapport? Vraag dan een milieukundig onderzoeksbureau om een advies op afstand óf om een verkennend bodemonderzoek te doen op locatie. Als landelijk opererend makelaarskantoor hebben wij diverse goede milieukundige onderhoudsbureaus in heel Nederland zitten waar wij mee samenwerken. Wil je in contact komen met één van deze adviesbedrijven bij jou in de buurt, vul dan even dit formulier in en wij brengen je met hen in contact (gratis service van ons).