Een aantekening in het kadaster over verontreiniging laten verwijderen

door | mrt 21, 2024 | Bodemverontreiniging

Het kan zijn dat jij een woning bezit en wilt kopen en er in het kadaster over de woning een aantekening staat over verontreiniging bij de woning. Dat kan er dan zo uitzien:

Aantekening over verontreiniging bij een woning
Aantekening in het kadaster over verontreiniging bij een woning

Het kan zijn dat je deze melding over verontreiniging wilt laten verwijderen uit het kadaster. Bijvoorbeeld omdat de verontreinigde grond bij jouw woning is gesaneerd. Maar kan je dat zomaar laten uitschrijven/verwijderen en zo ja, wat moet je daarvoor doen?

In heel veel (misschien wel de meeste) gevallen is een ernstige verontreiniging waar een saneringsbeschikking op rust, gesaneerd door de grond ca. 1 meter diep af te graven en hier vervolgens schone grond over te gooien. Die meter schone grond noemen we een ‘leeflaag’.

Het probleem is dat de verontreiniging aanwezig blijft. Die zit namelijk meer dan 1 meter diep onder die laag schone grond (de leeflaag). De gemeente óf de omgevingsdienst (verantwoordelijk voor o.a. toezicht op de bodem) mag dan nog niet de registratie van ‘verontreiniging’ verwijderen uit het kadaster.

Wat er eigenlijk dan gebeurt is dat er een ‘gebruiksbeperking’ ontstaat op de woning en de ‘ernst en spoedeisendheid’ van de bodemverontreiniging wordt uitgeschreven bij het kadaster. Geen zorgen, we leggen je uit wat dit betekent en inhoudt.

Gebruiksbeperking

Op het moment dat er een leeflaag met schone grond is aangebracht als saneringsmaatregel, dan is het de bedoeling zijn dat de eigenaar van de woning niet zomaar gaat graven, boren en verbouwen in die meter diepe veilige schone grond. Als dat wel gebeurt, dan kan hij de schone grond barrière doorbreken en de verontreinigde grond weer openstellen. Daarom zal het na een dergelijke sanering strikt verboden zijn voor de eigenaar van een woning om meer dan ca. 1 meter diep te graven in de tuin. Dit noemen we een ‘gebruiksbeperking’ en deze gebruiksbeperking zal geregistreerd worden en blijven in het kadaster. Het kadaster is een openbare bron en iedereen (dus ook kandidaat-kopers van een woning) kunnen deze informatie te zien krijgen. Echter, je zou een dergelijke registratie juist als iets waardevols moeten zien. Je geeft namelijk hiermee aan dat er met succes een sanering heeft plaatsgevonden op het perceel en er dus geen noodzaak meer is om nog verder bodemonderzoeken of saneringen te hoeven doen.

Ernst en spoedeisendheid

Wat er wel gebeurt na een sanering door middel van het weggraven en opvullen van 1 meter diepe grond, is dat in het kadaster wordt aangepast dat de verontreiniging ‘geen ernst en urgentie meer heeft’. Met andere woorden: ‘het zit er, namelijk 1 meter diep in de grond en kom er vooral niet aan, dan vinden wij het goed’.

De hele kadastrale registratie van een verontreiniging verwijderen

Als je wilt dat de gehele kadastrale registratie van een verontreiniging wordt verwijderd, dan zal je moeten kunnen aantonen dat ALLE verontreiniging is gesaneerd.

Je moet dan eerst een saneringsplan indienen waarin staat hoe je de vervuiling wilt gaan saneren. Na afloop van de sanering worden er putbodem en wandmonsters genomen om aan te moeten tonen dat de verontreiniging weg is. Dan stel je dat het moet voldoen aan de ‘saneringsdoelstelling’. Hierna moet er een evaluatierapport worden ingediend (bij de omgevingsdienst of gemeente) en als het evaluatieverslag voldoende laat zien dat de verontreiniging helemaal weg is, dan kan de aantekening uit het kadaster worden verwijderd.

Professionele hulp nodig

Als je hulp nodig hebt bij het laten verwijderen van een aantekening over verontreiniging bij het kadaster of voor elke andere vorm van advies over (mogelijke) verontreiniging en/of sanering adviseren wij het volgende. Schakel een milieukundig onderzoeksbureau in. Deze kunnen jou helpen met al dit soort onderwerpen. Wij hebben diverse goede milieukundige onderzoeksbureaus in heel Nederland zitten. Wil je in contact komen met één van deze adviesbedrijven bij jou in de buurt, vul dan even dit formulier in en wij brengen je met hen in contact (gratis service van ons).

Ben je gewoon op zoek naar een goede aankoopmakelaar om jou (verder) te begeleiden bij de aankoop van een woning waar je naar gekeken hebt. Wij zijn een landelijk opererende aankoopmakelaar en kunnen jou dus helpen in heel Nederland. Neem hier vrijblijvend contact met ons op of bel ons op 023-2052296.