De stappen van verontreiniging naar een geslaagde sanering simpel uitgelegd

door | dec 13, 2023 | Bodemverontreiniging

Simpelweg omdat nergens goed te vinden is hoe het traject van sanering er uit ziet, gaan we dat hier super eenvoudig uitleggen.

Stap 1 – Verontreiniging ontdekken

Stel je hebt een leuke woning en besluit flink uit te gaan bouwen. Bij de vergunningaanvraag kreeg je te horen dat je een verkennend bodemonderzoek moet laten uitvoeren om aan de eisen van de vergunningsaanvraag te voldoen.

Stap 2 – Bodemonderzoek

Je laat daarom door een milieukundig adviesbureau een verkennend bodemonderzoek doen. Het bedrijf komt bij je langs en neemt op verschillende plekken op jouw perceel proefmonsters. Drie weken na het verkennend bodemonderzoek komt de het rapport binnen. Er is helaas ernstige bodemverontreiniging vastgesteld welke zo erg is dat deze gesaneerd moet worden.

Stap 3 – Verontreiniging vastgesteld

Je besluit dat je inderdaad wilt gaan saneren en daarom geef je bij het ‘bevoegd gezag’ (=meestal de ‘Omgevingsdienst’) door dat je dit wilt gaan doen. Deze melding noemen we een ‘BUS-melding’. BUS staat voor Besluit Uniforme Saneringen. Soms kan een sanering gedaan worden zonder vergunning om te gaan saneren en soms moet dat met vergunning. Of dit wel of niet moet is afhankelijk van de ernst en de omvang van de verontreiniging. Nu (in 2023) geldt nog dat als er meer dan 25m3 verontreinigde grond óf meer dan 1000m3 verontreinigd grondwater is, je moet saneren met vergunning. Maar dat kan met de nieuwe omgevingswet in 2024 zeer waarschijnlijk helemaal veranderen.

Stap 4 – Sanering

Vervolgens zoek je een gecertificeerd saneringsbedrijf welke een saneringsplan voor je gaat opstellen. Dit saneringsplan dien je in bij het bevoegd gezag ter akkoord. Na akkoord kan het saneringsbedrijf beginnen met de werkzaamheden. Saneren kan heel ingrijpend zijn, maar dat hoeft niet. Saneren gebeurt vaak door 1 meter diep de grond af te graven en nieuwe schone grond aan te brengen. Dit noemen we een leeflaag. Saneren kan echter ook door enkel simpelweg het verontreinigde gebied te bestraten of betegelen. Welke maatregel er genomen wordt dient in het saneringsplan te staan.

Stap 5 – Saneringsevaluatie

Na de sanering dienen er opnieuw proefmonsters d.m.v. boringen plaats te vinden op het perceel. Hiermee wordt dan weer een verslag gemaakt genaamd ‘saneringsevaluatie’. Hierin moet dan geconcludeerd worden of de grond voldoende opgeschoond is of niet. Met andere woorden of de sanering geslaagd is of niet.Deze saneringsevaluatie dient gestuurd te worden aan het bevoegd gezag. Indien de sanering was om een omgevingsvergunning aan te vragen voor een grote verbouwing bijvoorbeeld, dan is een geslaagde sanering een vereiste.

Als blijkt dat er na de sanering toch nog rest vervuiling wordt aangetroffen bij de saneringsevaluatie dan zal de sanering in principe niet worden goedgekeurd door het bevoegd gezag.

Stap 6 – Registratie

Zowel het verkennend onderzoek, de BUS melding als de saneringsevaluatie worden opgeslagen in het Bodem Informatie Systeem van het bevoegd gezag en zijn daarmee openbaar zichtbaar geworden. Zo kunnen bijvoorbeeld kopers van jouw woning in de toekomst ook zien dat je gesaneerd hebt.

Aanvullende informatie

Het kan ook zijn dat het bevoegd gezag jou een beschikking oplegt vanuit de wet bodembescherming om verplicht te gaan saneren. Deze beschikking wordt dan ingeschreven bij jouw woning in het kadaster en is daarmee publiek inzichtelijk. Zo kunnen bijvoorbeeld (kandidaat-)kopers van jouw woning zien dat er een beschikking ligt om de grond te saneren. Het kan ook zijn dat jouw perceel verontreinigde grond bevat, deze niet gesaneerd hoeft te worden, maar er door deze verontreinigde grond wel gebruiksbeperkingen zijn.

Hulp nodig?

Zit jij met een kwestie op een stuk grond. Bijvoorbeeld, wil je zeker weten of de grond schoon is en wil je een sanering of misschien gewoon een bodemonderzoek laten uitvoeren? Als landelijk opererend makelaarskantoor hebben wij diverse goede milieukundige onderhoudsbureaus in heel Nederland zitten waar wij mee samenwerken. Wil je in contact komen met één van deze adviesbedrijven bij jou in de buurt, vul dan even dit formulier in en wij brengen je met hen in contact (gratis service van ons).