Waarom wordt er in een bodemrapport een straal van 25 meter om een locatie genomen?

door | dec 27, 2023 | Bodemverontreiniging

Dit komt voort uit de nen5725 norm. Dit schrijft het vooronderzoek voor en deze norm verplicht het om een vooronderzoek (historisch onderzoek) in een straal van 25 meter om een locatie mee te nemen. Wikipedia zegt hierover: “In het vooronderzoek wordt gekeken naar het vroegere, huidige en toekomstige gebruik van de locatie met bodemopbouw en geohydrologie. Verder wordt er nog aandacht besteed aan specifieke zaken zoals explosieven, kabels en leidingen etc. Als resultaat van dit onderzoek komt een onderzoekshypothese (“verdachte” of “niet-verdachte” locaties) met een onderzoeksstrategie naar voren. Deze beide resultaten vormen weer de basis voor het verkennend bodemonderzoek.”

Het probleem van deze 25 meter contour is echter wel dat je hierdoor ook hele grote percelen (zoals een grote weg) meeneemt welke veel verder reiken dan de straal van 25 meter. Dit zorgt ervoor dat bodemrapporten vaak onnodig lang en moeilijk te doorgronden zijn. Zie bijvoorbeeld dit enorm onnodig lange bodemrapport van de Amaliastraat. Uit dit rapport kan iedereen die geen bodemspecialist is eigenlijk niet wijzer worden.

Makkelijker een bodemgesteldheid op een adres checken

Voor een omgevingsdienst of een milieukundig onderzoeksbureau is het veel makkelijker te zien hoe het zit met de bodemkwaliteit en de risico’s op verontreiniging op een bepaald adres is. Zij kijken namelijk in hun BodemInformatieSysteem en kunnen een adres heel duidelijk visueel weergeven op een kaart. Dat ziet er dan zo uit:

Bodeminformatiesysteem van de omgevingsdienst

Het gele blok is het adres aan de Amaliastraat 8-3 waar het uitgebreide bodemrapport over ging.

In dit BodemInformatieSysteem kan men heel overzichtelijk met 1 druk op de knop zien wat er aan olietanks in de buurt ligt, op welke locaties en bodemonderzoeken zijn en waar verontreinigingen zitten. Daarnaast kan men in dat systeem direct de bodemonderzoeksrapporten en saneringsevaluaties waarnaar wordt verwezen inzien en downloaden.

Kortom, bij ingewikkelde moeilijk te doorgronden bodemlocaties als deze zou het verstandig kunnen zijn om een milieukundig adviesbureau in te schakelen om een advies te geven over een bepaald adres. Handig als jij aankoopmakelaar of koper bent van deze woning. Ben jij op zoek naar een milieukundig adviesbureau in jouw buurt? Vul even dit formulier in als je daar hulp bij wilt. Wij brengen je graag vrijblijvend in contact met 1 van onze partners.