Bouwkundige gebreken bij woningen uit de jaren 60 en jaren 70.

door | apr 18, 2021 | Bouwkundig advies

Veel gebreken uit deze bouwperiode zijn hetzelfde als woningen van de bouwperiodes hiervoor. Echter bij deze bouwperiode hebben wij vooral 2 nieuwe binnenkomers die de aandacht verdienen: betonrot en asbest. Vooral bij deze bouwperiode is het belangrijk om extra scherp te zijn. Het is in bijna alle gevallen aan te raden om bij de aankoop van een woning uit deze periode een bouwkundige keuring te doen. Als je een appartement koopt in een flatgebouw, dan is het zaak om heel goed naar de VvE stukken te kijken. Is er al een asbestinventarisatierapport, wat is de staat van het dak, de staat van de riolering, wat weten we over betonrot, etc.

Onderstaand lees je de belangrijkste bouwkundige gebreken zijn uit deze bouwperiode.

Slecht geventileerde spouwmuur
Het kan zijn dat ventilatieopeningen in de buitenmuur dichtgezet of afgesloten (bijvoorbeeld door plantenbak) zijn waardoor de spouwmuur niet of te weinig wordt geventileerd. Het kan ook zijn de muren geïsoleerd zijn. Hierdoor kan vochtdoorslag ontstaan, condensatie van binnenuit of bijvoorbeeld optrekkend vocht. Als er een houten begane grond vloer is dan kunnen balken gaan rotten of kunnen er schimmels of zwam ontstaan in de kruipruime en houten constructievloer.

Lichte binnenwanden
Bij lichte binnenwanden (veelal gips) kan het zijn de geluidsisolatie ontbreekt. Hierdoor kan het heel gehorig worden in huis.

Betonrot
Betonrot is 1 van de grootste gevaren van deze bouwperiode. Betonrot treed op als het wapeningsstaal welke in het beton zit gaat roesten. Dit is slecht voor de hechting van de beton aan de wapening en daarmee nadelig voor de sterkte van het betonnen element en hiermee een probleem voor de gehele constructie. Betonrol kan ontstaan als er zuurstof bij de wapening kan komen of door indringing van chloriden (zouten).

De 2 meest beruchte constructievloeren met dit probleem zijn de:
-Kwaaitaal vloeren voorkomend in de bouwperiode 1965-1983
-Manta vloeren voorkomend in de bouwperiode 1965 – 1981

Bij deze types vloer kan bijvoorbeeld al snel bij een vochtige kruipruimte betonrot in de betonnen vloer elementen ontstaan. Als je dit niet tijdig door hebt, kan het letterlijk zijn dat je op een dag door de vloer heen zakt. Heel belangrijk om goed te kijken of niet dit type vloer in de woning is. Voor de bouwkundige keurder of makelaar betekent dit: zaklamp aan en de kruipruimte in om het te checken.

Buitenriolering
De buitenriolering kan uit gresbuizen bestaan. Deze leggen op een dag het lootje en hierdoor kunnen lekkages ontstaan in bijvoorbeeld een aanwezige kelder. Ook kan je dan verzakkingen krijgen in de grond.

Loden leidingen
Er kunnen loden waterleidingen en/of loden afvoerleidingen in de woning zitten.
Loden waterleidingen kunnen loodvergiftiging veroorzaken. Loden afvoerleidingen hebben dezelfde slechte humor als gres rioolbuizen: ze laten je gegarandeerd een keer finaal in de steek en veroorzaken lekkage. Als je gaat verbouwen en er zijn ergens loden leidingen, zorg dat je dan altijd deze vervangt.

Olietank
Bij dit type woningen kan het zijn dat er nog een olietank in de tuin ligt. Belangrijk is dan om te weten of deze gesaneerd is en of hier een Kiwa-certificaat van aanwezig is.

Stalen lateien
Stalen lateien kunnen gaan oxideren (als ze niet tijdig onderhouden zijn). Als dit gebeurt, dan zetten ze uit en kunnen er scheuren in de buitenmuren ontstaan.

Betonnen lateien
In betonnen lateien kunnen koudebrug problemen ontstaan. Simpele uitleg: de muur is lekker warm geïsoleerd met spouwmuur isolatie maar de betonnen latei boven het kozijn is dat niet. Die vormt een ‘koudebrug’. Een koude brug trekt condens aan. Hierdoor kunnen schimmels ontstaan bij de latei. Ook kan de latei onderhevig raken aan betonrot. De stalen wapening in de latei is dan gaan roesten, en gaat uitzetten waardoor de latei kan scheuren en zijn draagkracht kan verliezen.

Houten funderingspalen
Houten funderingspalen werden in Nederland tot ongeveer 1970 gebruikt.
In deze bouwperiode is veel gebruik gemaakt van funderingspalen van naaldhout. Deze palen zijn extra gevoelige voor bacteriële infecties en schimmels. Het grootste probleem met houten funderingspalen is echter als ze droog komen staan door wisselende grondwaterstanden. Wat er dan kan ontstaan is paalrot met alle gevolgen van dien.

Houten vloeren
Als er een houten vloer ligt, dan zijn er houten vloerbalken gebruikt waarvan de balkkoppen in de muur verankerd liggen. Optrekkend vocht in de muren kan zorgen dat de paalkoppen gaan rotten en de balken vervangen moeten worden. Maar ook zwam, schimmels, en houtworm zijn veel voorkomende problemen met houten vloeren. Bij aankoopbezichtigingen proberen we er op te letten of de vloer meebuigt (wat kan duiden op rotte balken), proberen we vocht te meten in de muur (vocht kan duiden op rotten balkkoppen) en kijken we of er een kruipluik beschikbaar is waar wij en/of een bouwkundig keurder in kan kijken om te zien of alles goed zit.

Kunststof kozijnen
Het oudere type kunststof kozijnen kan gaan verkleuren. Wat je ook veel ziet is dat lekke ruiten (het glas is dat wazig geworden) of kapotte/versleten rubberen beglazingsprofielen. Een laatste probleem is dat soms dit type kozijnen niet goed zijn geplaatst in de gevel.

Steenachtige vloeren
Deze kunnen leiden tot vochtproblemen door deze ze kunnen gaan condenseren.

Loodslabben
Deze mogen niet langer dan 1 meter zijn uit 1 stuk. Je ziet nog wel eens dat dit niet get geval is waardoor de loodslabben kunnen gaan scheuren en hierdoor lekkages kunnen ontstaan.

Sandwich panelen
Deze isolatiepanelen voor het hellende dag kunnen formaldehyde houdend zijn. Dit kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid.

Elektra
In deze bouwperiode verwachten we geen gevaarlijke canvas bedrading meer, maar wel kan de huidige bedrading dermate verouderd zijn dat deze ook gevaarlijk kan worden. Er kan kortsluiting ontstaan en hierdoor brand. Daarom is het belangrijk om goed naar status van deze bedrading te laten kijken door een specialist.

Asbest
Jawel, daar is ie dan! Asbest. Het zou mij bijna verbazen er dit type woningen niet ergens asbest zit of ooit gezeten heeft. Waar je vaak asbest tegen kan komen is o.a.:
• Op (schuur)daken
• Als schoorsteen kanaal
• Riolering
• Plaat boven of achter de cv-ketel
• Achter de verwarming
• Vloerzeilen
• Vinyltegels
• Vensterbank
• Wandplaat achter wastafel
• Luik van de kruipruimte
• Dakbeschot
• Meterkast
• Op deuren
• In systeemwanden
• Privacy scherm op het balkon
• In het ventilatiekanaal
• In afvoerbuizen
• In kit van kozijnen
• Ondervloerplaten
• Afdekplaten

Tip: denk je dat je misschien asbest in huis hebt en wil je het verwijderen omdat je gaat verbouwen bijvoorbeeld? Haal er altijd een specialist bij. Als je gaat lopen zagen en boren in asbestmateriaal en er komen vezels vrij die je in ademt, dan kan je hier jaren later ernstig ziek van worden.