Hoe moet je jouw achtererfgebied uitrekenen?

door | dec 28, 2021 | Bouwkundig advies

Als je wilt bouwen in je achtertuin, dan komt bij het volgen van de regels het begrip achtererfgebied vaak naar voren. Wij leggen je hier simpel uit wat achtererfgebied is en hoe je die simpel kan bepalen bij jouw huis.

Het bepalen van het achtererfgebied bij een tussenwoning
Heb jij een tussenwoning (buren aan beiden kanten aan jouw huis vast), dan is het bepalen van het achtererfgebied heel simpel. Dit gebied loopt van 1 meter achter de voorgevel naar achter over het hele perceel.

Bron afbeelding: rijksoverheid.nl

Het bepalen van het achtererfgebied bij een hoekwoning of twee-onder-een-kapwoning
Hierbij geldt dezelfde regel als hierboven namelijk: het achtererfgebied start 1 meter achter de voorgevel en loopt naar achter over het hele perceel. Er is 1 verschil en dat is als de woning grenst aan openbaar toegankelijk gebied. Denk aan de openbare weg, een fietspad of een park. In dat geval moet je een rechte lijn trekken vanuit de zijgevel van het huis. Die lijn moet kaarsrecht lopen met de zijgevel van het huis. Het kan dus zijn dat een strookje van jouw tuin niet mee mag tellen als achtererfgebied. Dat ziet er zo uit:

Bron afbeelding: rijksoverheid.nl

Trek een denkbeeldige lijn tot 1 meter achter de lijn die het hoofdgebouw doorkruist op 1 m achter de voorkant en van daaruit evenwijdig loopt met het aangrenzend openbaar toegankelijk gebied, zonder het hoofdgebouw opnieuw te doorkruisen of in het erf achter het hoofdgebouw te komen.

That’s it.


Tip:
Hier leggen wij jou uit hoe je het bebouwingsgebied kan gaan uitrekenen om zo te bepalen hoeveel jij maximaal mag gaan bebouwen.