Wat moet je doen als het niet duidelijk staat in het bodemrapport of een sanering heeft plaatsgevonden?

door | mrt 6, 2024 | Aankoopmakelaar, Bodemverontreiniging

Als in het bodemrapport staat dat er een sanering moet plaatsvinden, dan moet er sinds 2007 een BUS-melding worden gedaan. Daarna zou er gesaneerd moeten zijn. Maar om zeker te weten of dit ook heeft plaatsgevonden, moet er een saneringsevaluatie hebben plaatsgevonden. Waar het vaak fout gaat in bodemrapporten is dat je wel leest dat er gesaneerd zou gaan worden, maar dat het niet duidelijk is of die sanering nou eigenlijk wel succesvol heeft plaatsgevonden. Een heel goed voorbeeld hiervan zie je op pagina 4 en 5 van dit bodemrapport van de Govert Flinckstraat 141.

Je leest in bovenstaande voorbeeld-bodemrapport van de Govert Flinckstraat 141 het volgende:

Voorbeeld van 'besluiten' uit bodemrapportage.

Je leest hier nergens dat de sanering daadwerkelijk heeft plaatsgevonden en belangrijker nog: je leest ook nergens of er een saneringsevaluatie is geweest.

Als je deze woning koopt, dan is het dus belangrijk om meer duidelijkheid te krijgen over de status van de bodem en eventueel lopende aanschrijvingen om te gaan saneren.

Wat je daarom moet doen hier, is de maker van het bodemrapport (in dit voorbeeld is dat de omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied) om meer informatie vragen.

Bij de meeste omgevingsdiensten of gemeentes kan je makkelijk meer informatie opvragen over een specifiek adres (perceel). In dit voorbeeld van de Govert Flinckstraat 141 zou je op de website van de verantwoordelijke omgevingsdienst het volgende verzoek kunnen doen:

Hoe archiefstukken op te vragen bij omgevingsdienst?

De tekst die we hier gebruikt hebben en die jij misschien wilt kopiëren is de volgende:

“Bij deze woning staat in het bodemrapport dat de grond verontreinigd is en gesaneerd zou (moeten) worden. Ik zie echter nergens in het bodemrapport of die sanering ooit heeft plaatsgevonden. Als deze heeft plaatsgevonden, dan wil ik graag weten of er goed en voldoende is gesaneerd. Als de sanering niet heeft plaatsgevonden, dan wil ik graag weten wat er nu precies bekend is over de kwaliteit van de bodem bij dit perceel en of er voor de eigenaar van dit perceel nu of in de toekomst acties (zoals saneringen) nodig zijn om te ondernemen.”

De reden dat een sanering nooit heeft plaatsgevonden

Als je in een bodemrapport leest over vastgestelde verontreiniging, en/of BUS-melding en/of saneringsplan opstellen, maar de sanering heeft nooit plaatsgevonden, wat is er dan aan de hand?

De grote vraag is: wat kan de reden zijn dat er ondanks een ‘saneringsplan’ toch nooit een sanering heeft plaatsgevonden? Dat kan bijvoorbeeld zijn als men een omgevingsvergunning aanvraagt voor bijvoorbeeld een grote verbouwing. Om de vergunning te kunnen krijgen heeft men een bodemonderzoek laten doen waar verontreiniging is vastgesteld. Men heeft een BUS melding gedaan of een saneringsplan opgesteld en ingediend bij het de omgevingsdienst (of gemeente). En daarna is er nooit meer wat gebeurt. Het kan dan heel goed zijn dat men bij nader inzien toch heeft afgezien van de bouwplannen en het traject voor de vergunningsaanvraag van de bouwvergunning heeft stopgezet. De informatie over de verontreinigde grond gaat daarmee echter niet verloren en dat lees je terug in het bodemrapport.

Terugkoppeling van de Omgevingsdienst

In dit voorbeeld van de Govert Flinckstraat 141 was de terugkoppeling van de omgevingsdienst op onze vraag het volgende:

“Op basis van de informatie die bij hen bekend is, heeft er geen sanering plaatsgevonden bij deze woning”.

Dat betekent dat er waarschijnlijk gewoon nog een actieve verontreiniging bij deze woning zit. Wat je zou kunnen doen als je deze woning wilt kopen is een verkennend bodemonderzoek laten uitvoeren. Dit kost ca. €1000,- tot €1500 en zo’n rapport heb je dan ongeveer binnen 4 weken in huis. Mocht je op zoek zijn naar een bedrijf dat je hierbij kan helpen. Vul dan even dit formulier in en dan helpen wij jou even aan een bedrijf in jouw omgeving die hier mee kan helpen.

De 5 geheime trucs om succesvol een huis te kopen

Vul het formulier in en download de whitepaper.

You have Successfully Subscribed!