Mag de verhuurder huur verhogen als er geen huurverhoging in het huurcontract is opgenomen?

door | aug 5, 2022 | Aanhuurmakelaar, Verhuurmakelaar

Het komt vaak voor dat er een huurcontract is waarin niets is opgenomen over een (jaarlijkse) huurverhoging. Dit zien wij ook vaak gebeuren bij woningen die in verhuurde staat worden overgenomen. De grote vraag is: mag je dan de huur alsnog verhogen en zo ja met hoeveel?

Het antwoord ligt wat complexer. Er blijkt namelijk dat er onder rechters nog geen eenduidigheid is hierover. De ene rechter volgt sec de wet (zoals bij een uitspraak in Amsterdam). De andere rechter vindt dat je toch wel iets moet doen als verhuurder (zoals bij een uitspraak in Midden-Nederland).

Lees even goed de volgende 2 uitspraken van situaties waar deze vraag heeft gespeeld.

Uitspraak rechter Amsterdam (in het nadeel van de verhuurder)
Rechtbank Amsterdam, 15 juni 2021

Situatie: er is een vordering van verhuurder tot beëindiging huurovereenkomst omdat de huurder weigert een redelijk voorstel tot verhoging van de huur te betalen.
Mening rechter: een redelijk voorstel tot huurprijsverhoging wordt afgewezen omdat per 1 mei 2021 huren in de vrije sector niet meer vrij verhoogd morgen worden.

Uitspraak rechter Midden-Nederland (in het voordeel van de verhuurder)
Rechtbank Midden Nederland, 26 januari 2022

Situatie: er is een vordering van verhuurder tot beëindiging huurovereenkomst omdat de huurder weigert een redelijk voorstel tot verhoging van de huur te betalen.
Mening rechter: de rechter vindt dat de wet niet in de weg staat enige mate van huurverhoging door te voeren. De wet ziet slechts toe op de maximering van huurverhogingen. De rechter vindt het voorstel van de huurverhoging aan huurders redelijk genoeg en vindt dat deze het voorstel uitstekend hadden kunnen aanvaarden. De rechter heeft als extra argument dat een redelijke huurverhoging aanvaardbaar is, omdat ook de WOZ-waarde is gestegen.

Ons advies als je de huur wilt verhogen en er niks over huurverhoging is vastgelegd

Zoals je hierboven kan lezen verschilt het per rechter of je als verhuurder de huur kan verhogen als er niks over huurverhoging in de huurovereenkomst is geregeld. Krijg jou nou te maken met een situatie dat er niets over huurverhoging is vastgelegd en jij wilt de huur verhogen? Dan volgt hier ons advies.

Ons advies is in de eerste plaats om altijd de huur met een ‘redelijk aanvaardbaar bedrag’ te verhogen. Als je wilt weten wat een redelijk aanvaardbare huurverhoging is in de vrije sector, dan is ons dringende advies NOOIT de maximaal toegestane huurverhoging te overschrijden. Sterker nog, zorg dat je daar nog wat onder blijft. Maakt de huurder bezwaar tegen de huurverhoging en beroept hij zich op het feit dat er niks over de huurverhoging staat opgenomen in het huurcontract? Dan zou je in jouw reactie op zijn bezwaar kunnen refereren naar de uitspraak van de rechter Midden-Nederland van 26 januari 2022 waarin de rechter in een soortgelijk geval in het voordeel van de verhuurder heeft beslist. Deze jurisprudentie kan je hierbij dus helpen. Een laatste advies is dat je moet zorgen dat de woning gewoon in voldoende goede staat verkeerd. Als de huurder al langere tijd aangeeft dat er gebreken zijn die zijn huurgenot in de weg staan en deze gebreken zijn de verantwoordelijkheid voor de verhuurder, dan moet je als verhuurder deze gebreken gewoon oplossen. Met goed verhuurderschap voorkom je gewoon een hoop problemen.


Goed verhuurderschap is een vereiste

Nb: als wij gevraagd worden om een woning te verhuren vol met gebreken, dan adviseren wij de verhuurder altijd de belangrijkste gebreken eerst op te lossen alvorens de woning te verhuren. Wij helpen altijd actief met een professioneel advies en indien nodig ook met de juiste vakmensen die de gebreken kunnen oplossen. Weigert een verhuurder ernstige gebreken (die het woongenot echt in de weg staan) op te lossen, dan nemen we de verhuuropdracht niet aan.