Met hoeveel mag je de huur verhogen in de vrije sector?

door | jul 29, 2022 | Aanhuurmakelaar, Verhuurmakelaar

Voor zelfstandige huurwoningen in de vrije sector was lange tijd de regel dat je de huur vrij (zonder regels) mocht verhogen als verhuurder. Daar is per 1 mei 2021 verandering in gekomen. Vanaf mei 2021 mag je niet meer de huur verhogen zoveel als je wilt. Sinds die datum geldt dat je de huur maximaal mag verhogen met het inflatiecijfer + 1%. Is de inflatie dus 2,3% in 2022, dan mogen de huren dat jaar met maximaal 3,3% verhoogd worden.

Let op, deze regeling geldt voor 3 jaar, dus 1 mei 2021 tot 1 mei 2024.

De minister bepaalt het inflatiecijfer!

Let op: een veelgemaakte vergissing is dat men uitgaat van het CBS-inflatiecijfer. Dat is niet goed. Het wettelijke inflatiecijfer op basis waarvan deze huren verhoogd mogen worden is een heel ander inflatiecijfer. Dit inflatiecijfer wordt namelijk elk jaar vastgesteld door de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en kan enorm afwijken van het werkelijke inflatiecijfer.

Zo zijn de door de minister vastgestelde inflatiecijfers t.b.v. de maximale huurverhogingen in 2021 op 1,4% vastgesteld maar bedroeg het daadwerkelijke CPI-inflatiecijfer 2,7%.

Tot wanneer illegale huurverhoging terugvorderen?

Tot 5 jaar na een illegale huurverhoging kan je als huurder de onterechte huurverhoging terugvorderen.

Hoe vaak mag je de huur van een vrijesectorwoning verhogen?

Dat mag maximaal 1 maal per jaar.

Geliberaliseerde en niet geliberaliseerde huur

Voor de vrije sector (geliberaliseerde) huur gelden verder niet heel veel meer regels dan hierboven staat beschreven. Voor niet geliberaliseerde huren gelden heel veel meer regels als het gaat om huurverhogingen, maar deze worden nu niet in dit artikel behandeld.

Kan de huurder het huurcontract opzeggen of ontbinden als de huur wordt verhoogd?

Er is geen opzegging meer mogelijk van huurder bij weigering hogere huur als de woning in de vrije sector wordt verhuurd. Maar let op: de huur mag dus maar maximaal met het door de minister vastgestelde inflatiecijfer + 1% worden verhuurd en maximaal 1 keer per jaar. Wat als je toch andere afspraken hebt gemaakt over huurverhoging met de huurder?
Dan zijn deze afspraken nietig. Met andere woorden: ze gelden niet en houden geen stand bij de rechter.