Succesvol bezwaar maken tegen de wet opkoopbescherming

door | jul 1, 2022 | Verhuurmakelaar

De grote vraag is: kan je succesvol bezwaar maken bij de gemeente tegen de wet opkoopbescherming? Stel jij wilt een woning kopen voor de verhuur en deze woning is nog niet verhuurd. Volgens de plaatselijke huisvestigingsverordening zou deze woning vallen onder de opkoopbescherming en dus ook niet zonder vergunning van de gemeente verhuurd mogen worden. Jij bent het hier niet mee eens. Wat kan je ertegen doen en wat zijn jouw kansen?

Stel je hebt zelf panden (in beheer). Je kunt dan tegen de verordening geen bezwaar/beroep indienen. Maar je kan wel bezwaar maken tegen het niet krijgen van de vergunning. In Nijmegen is dat gelukt doordat de verhuurder in zijn bezwaar had aangegeven dat de gemeente de schaarste helemaal niet kon onderbouwen.

De wet opkoopbescherming is bedoeld door de wetgever voor goedkope- en middel dure woningen. Wat dat is varieert per gemeente. Als gemeente moet je om de wet opkoopbescherming in te voeren motiveren dat er sprake is van onevenwichtige en onevenredige effecten door schaarste op de woningmarkt en je moet motiveren waarom het meedoet aan de leefbaarheid van een bepaalde wijk.

Dit motiveren/onderbouwen van het ‘waarom hebben we als gemeente opkoopbescherming nodig’ doet de gemeente in de huisvestingsverordening.  Op het moment dat het weren van de particuliere verhuurders deze schaarste en leefbaarheid helemaal niet tegengaan, dan kan je succesvol bezwaar indienen tegen deze wet bij de kantonrechter.

In Rotterdam is er al uitspraak gedaan door de rechter na een bezwaar dat de gemeente niet goed had onderbouwd dat er van schaarste aan goedkope woonruimte in de aangewezen wijken sprake was. Ook in Nijmegen is er met succes een bezwaar ingediend en gewoon (in 2021) bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.  De gemeente Nijmegen kon in haar verweer niet aantonen dat de invoerde wet opkoopbescherming de schaarste aan woningen in het aangewezen gebied tegen ging. Het gevolg? De gemeente heeft de wet opkoopbescherming (tijdelijk) geschrapt! De vraag is natuurlijk of je als kleine particuliere verhuurder voor ‘David’ wilt gaan spelen om met ‘Goliath’ de strijd te voeren. Maar het is goed denkbaar dat particuliere verhuurders in een gemeente de krachten bundelen en gezamenlijk dit bezwaar gaan indienen en de strijd aan gaan.