Heeft een bedrijf die een woning huurt ook recht op huurbescherming?

door | sep 27, 2023 | Juridisch advies, Verhuurmakelaar

Huurbescherming in het kort

In Nederland hebben huurders recht op huurbescherming in een veelvoud van situaties. Huurbescherming houdt kort gezegd in dat de verhuurder de huurder niet meer zomaar uit de woning kan krijgen. Huurbescherming treedt in ieder geval op als:

-Een van bepaalde tijd huurcontract verlengd is via een allonge/addendum óf middels een nieuw huurcontract

-Indien een huurcontract voor bepaalde tijd (van max. 24 maanden) niet of niet tijdig door de verhuurder is opgezegd

-Een huurcontract voor langer dan 24 maanden is aangegaan

Huurbescherming bij woningen als een bedrijf de huurder is

Het maakt niet uit of een woning door een persoon óf door een bedrijf wordt gehuurd. Voor beide geldt dat de huurder (ongeacht of dit een persoon of een bedrijf is) recht kan hebben óf recht kan krijgen op huurbescherming. Dus: een bedrijf die een woning huurt, heeft dezelfde rechten als een persoon die een woning huurt.

Het DIRECT hebben van huurbescherming

De huurbescherming HEB je als je een huurovereenkomst aangaat voor langer dan 24 maanden.

Het maakt dan niet uit of de huurder een persoon of een bedrijf is.

Het KRIJGEN van huurbescherming

De huurbescherming KRIJG je als je een huurcontract voor bepaalde tijd (met een max van 24 maanden) is verlengd óf niet tijdig is opgezegd.

Het maakt dan ook niet uit of de huurder een persoon of een bedrijf is.

Let op bij het verhuren aan een bedrijf

Nu is het belangrijk om iets heel goed te snappen. Het bedrijf dat jouw woning huurt zal deze in de meeste gevallen onderverhuren aan 1 van zijn medewerkers. Deze medewerkers zijn dus onderhuurder en deze medewerkers kunnen ook huurbescherming krijgen. Stel jij verhuurt jouw woning middels een bepaalde tijd contract aan een groot internationaal bedrijf. Na 22 maanden zeg jij keurig via een aangetekend schrijven de huur op. Het bedrijf belt jou een paar dagen later op dat er een probleem is. Zij hebben de woning onderverhuurt aan hun medewerker Jan Jansen. Jan Jansen heeft 2 keer een bepaalde tijd huurcontract van een jaar gekregen van zijn hoofdhuurder (en tevens werkgever). Jan heeft zich iets te goed ingelezen in de blogs van VK Makelaars en heeft zich gerealiseerd dat hij na het verkrijgen van het 2e jaarhuurcontract nu huurbescherming heeft opgebouwd.

Wat er nu gebeurt is dat de huur bij het bedrijf netjes door jou is opgezegd en deze ook stopt. Van de hoofdhuurder (het bedrijf) ben jij af. Maar de onderhuurder blijft zitten. Wettelijk gezien wordt de onderhuurder van rechtswege de hoofdhuurder als de zittende hoofdhuurder wegvalt.

Jij dacht dus slim te zijn geweest door maximaal 2 jaar jouw woning te verhuren aan een gerenommeerd bedrijf en de huur tijdig (2 maanden vóór einde de van de huurovereenkomst) op te zetten, en nu zit je alsnog vast aan een huurder die niet wilt vertrekken.

De onderhuurder er uit krijgen

Op het moment dat de hoofdhuurder er tussenuit stapt en de verhuurder nu te maken krijgt met een overgebleven onderhuurder, dan kan de verhuurder binnen 6 maanden waarop dit gebeurt, bij de rechter (proberen) te vorderen om de huur de onderhuurder op te zetten. Dat kan op basis van 1 van de volgende gronden (letterlijke wettekst):

  1. Als de onderhuurder vanuit financieel oogpunt onvoldoende waarborg biedt voor een behoorlijk nakoming van de huur;
  2. Als de onderhuur is aangegaan met de kennelijke strekking de onderhuurder de positie van huurder te verschaffen;
  3. Als in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid, mede gelet op de inhoud van de huurovereenkomsten die betrekking hebben op soortgelijke woonruimte alsmede op de inhoud van de geëindigde huur tussen hem en de huurder en de inhoud van de voortgezette huurovereenkomst, niet van hem kan worden gevergd dat hij de huur met de wederpartij voortzet;
  4. Als op de woning hoofdstuk 2 van de Huisvestingswet 2014 van toepassing is, en de onderhuurder niet een huisvestingsvergunning als bedoeld in artikel 8 van die wet overlegt.

Woning goed en veilig verhuren?

Wij zijn gespecialiseerd in het juridisch waterdicht verhuren van woningen in Noord-Holland en Zuid-Holland. Bel of mail Floris van Kuijeren op 06-47470404 / floris@vkmakelaars.nl. Vergeet ook zeker niet om eens een kijkje op onze verhuurmakelaar pagina te kijken!