Tijdelijk je huis verhuren: de diplomatenclausule simpel uitgelegd

door | okt 15, 2022 | Verhuurmakelaar

Als je tijdelijk jouw huis wilt verhuren, dan kan een ‘diplomatenclausule’ uitkomst bieden. Dit wordt ook wel ‘tussenhuur’ genoemd. Maar wat is het, hoe werkt het en hoe moet je het toepassen?

De wet en contracten voor bepaalde tijd

Eerst willen we even dit aan je uitleggen. De wet zegt in artikel 271 boek 7 dat een huurovereenkomst voor bepaalde tijd van 2 jaar of korter die daarna wordt voortgezet voor een bepaalde tijd, van rechtswege overgaat in een huurcontract voor onbepaalde tijd. En daar staat gewoon een ‘punt’ achter. Dus er is daar geen verdere uitweiding over. Ga je dus een bepaalde tijd huurovereenkomst verlengen, dan wordt het bij die verlenging altijd een contract voor onbepaalde tijd. Simpel gezegd: je kan in Nederland huurders maar 1 keer een huurcontract van korter van max 24 maanden geven. Dus je kan iemand bijvoorbeeld een contract voor 6 maanden, 9 maanden, 12 maanden of 24 maanden geven. Maar elke minuut dat die huurders langer in de woning zit dan dat contract, geeft hem gelijk de rechten van een huurcontract voor onbepaalde tijd zonder dat daar iets voor getekend hoeft te worden.

Mijn huurder zit er al in, kan ik een nieuw contract maken met een diplomatenclausule?

Kan je dan een nieuw contract niet voorzien van een clausule of afspraak die dit anders kan afspreken? Nee, dan ben je al te laat. Je had dit direct moeten regelen bij het eerste huurcontract.

Ga ook niet creatief doen door het huurcontract op naam te zetten van de partner van de huurder of een huurpauze te creëren, want de rechter veegt gegarandeerd al deze ‘draaideurconstructies’ direct van tafel.

Wat moet ik dan doen om te zorgen ik de huurder eruit kan krijgen?

Als jij tijdelijk je woning wilt verhuren omdat je naar het buitenland gaat en je weet niet zeker hoe lang je wilt gaan verhuren, dan kan je dit oplossen middels een ‘diplomatenclausule’. Dit is een clausule die je opneemt in het huurcontract dat je afsluit met de huurder. Dit wordt dus ook wel ‘tussenhuur’ genoemd. Dit moet je direct in het eerste huurcontract opnemen. Heb je dit niet opgenomen en zit de huurder er al in, dan ben je dus al te laat. De diplomatenclausule regelt dat jij de huurovereenkomst eventueel weer kan verlengen zonder dat de huurder huurrechten opbouwt. Wat je echter wel moet realiseren is dat bij een huurovereenkomst voor bepaalde tijd met een  diplomatenclausule noch de verhuurder noch de huurder kan opzeggen binnen de lopende huurtermijn die is afgesproken. Er kan enkel aan het eind van die lopende huurtermijn worden opgezegd. Zeg je té laat op, dan heb je als verhuurder een probleem, want op dat moment heeft de huurder van rechtswege een huurovereenkomst voor bepaalde tijd gekregen. En dat opzeggen moet niet later dan 1 maand en ook niet eerder dan 3 maanden vóór het aflopen van de huurtermijn. Stel jij verhuurt dus een woning voor bepaalde tijd tot 31 december van dat jaar. Als jij per 1 januari jouw woning weer zelf wilt gebruiken, dan moet je vóór 1 december van dat jaar via een schriftelijke aangetekende ‘aanzegging’ de huur stop zetten per 1 januari.

Een voorbeeld van een tijdelijke verhuur middels een diplomatenclausule

Stel dat jij een jaar naar Amerika gaat voor een werkklus en je sluit een huurovereenkomst voor bepaalde tijd mét een diplomatenclausule af voor 12 maanden. De huurovereenkomst gaat in op 1 januari van dat jaar. Stel de werkklus eindigt eerder en jij schrijft de huurder na 6 maanden aan dat hij eruit moet, dan kan dat dus niet. Je zal (als de huurder niet meewerkt) moeten wachten tot de termijn van 12 maanden over is. Houdt er rekening mee dat je de huurovereenkomst altijd maximaal 1 maand maar ook niet eerder dan 3 maanden vóór het aflopen van de huurovereenkomst via een aangetekende ‘aanzegging’ moet stopzetten. Anders is dit niet rechtsgeldig. Ook moet je het dringend eigen gebruik kunnen aantonen. Heb jij de woning dus helemaal niet zelf nodig omdat jij inmiddels bent gaan samenwonen met jouw vriend in Nederland, dan zal het waarschijnlijk alsnog niet lukken om de huurder eruit te krijgen (als het weigert). Moet jij van werk terugkomen uit het buitenland en heb jij oprecht zelf je eigen woning weer nodig om er zelf te wonen, dan natuurlijk wel.

Welke eisen stelt de wet over op kunnen opzeggen bij een diplomatenclausule (tussenhuur)?

  1. Het moet gaan om het terugkeren van de verhuurder of een vorige bewoner
  2. Er moet afgesproken dat er ontruimd moet worden.
  3. De moet worden opgezegd

Kan de huurder wel eerder opzeggen bij een diplomatenclausule?

Nee, de huurder is ook gebonden aan de afgesproken termijn. Heb jij dus een huurovereenkomst voor bepaalde tijd van 12 maanden mét een diplomatenclausule afgesproken? Dan moet de huurder ook de volle periode van 12 maanden blijven huren en kan dus niet eerder opzeggen.

Wat staat er in de diplomatenclausule?

In deze clausule wordt nadrukkelijk bepaald dat de verhuurder weer terugkeert in de woning. Dat is een mogelijkheid die verhuurders hebben per 1 juli 2016. Als dit (deze diplomatenclausule) is opgenomen in de huurovereenkomst, dan kan je deze huurovereenkomst wel steeds weer verlengen, mits de bepaalde tijd afgelopen is. En dat laatste moeten we even toelichten. Zorg dat je telkens de verlenging maximaal 1 maand vóór het afgelopen van de lopende huurperiode schriftelijk regelt. Een voorbeeld van hoe je dat doet, lees je verderop.

Hoe verleng je dan een huurperiode of huurcontract bij een diplomatenclausule?

Dan kan je eenvoudig doen door een allonge (=aanhangsel op de huurovereenkomst) op te stellen en te laten tekenen door verhuurder en huurder. Let op: je moet verlengen voordat de bepaalde tijd tot een einde is gekomen.

Voorbeeld verlenging van huurovereenkomst bepaalde tijd met diplomatenclausule

Hierbij een voorbeeld van de allonge die je kan afsluiten met jouw huurder als je wilt verlengen:

Partijen hebben in artikel <artikelnummer> van de huurovereenkomst bepaald dat de huurovereenkomst eindigt per <datum> i.v.m. het feit dat verhuurder dan zelf weer de woning nodig heeft voor eigen gebruik. Er is in de huurovereenkomst afgesproken dat huurder op deze datum de woning ontruimd moet hebben en weer ter beschikking moeten hebben gesteld aan de verhuurder.

Gelet op de huidige omstandigheden is gebleken dat het verblijf in het buitenland van verhuurder langer kan duren dan voorzien. Om deze reden zijn partijen overeengekomen dat de huurovereenkomst zal eindigen op <nieuwe datum>. Partijen verklaren nadrukkelijk dat op deze datum (<nieuwe datum>) de woning leeg en ontruimd door huurder aan verhuurder zal worden opgeleverd.


Datum, naam en handtekening                                                            Datum, naam en handtekening

Voordelen diplomatenclausule

  • Tijdens de bepaalde tijd overeenkomst kan de huurder niet eerder opzetten. Dat zou bij een normaal contract voor bepaalde tijd (dus zonder diplomatenclausule) wel kunnen.
  • Je kan als verhuurder het contract (mits je dat doet voordat de lopende huurperiode eindigt) telkens met een nieuwe termijn van maximaal 24 maanden verlengen zonder dat de huurder huurbescherming opbouwt.


Tijdelijk jouw woning verhuren en hulp nodig?

Wij kunnen je goed helpen. Neem even contact met ons op of bel Floris (zie hieronder).

Disclaimer: Er zijn meerdere bronnen gebruikt om tot de inhoud van dit artikel te komen, maar de auteur kan niet instaan voor de volledige juistheid van de genoemde informatie. Het gebruik van de informatie uit dit artikel geschiedt daarom volledig op eigen risico en de auteur is niet aansprakelijk voor eventuele schade die uit dit gebruik voortvloeit.