Welke documenten heeft de makelaar nodig voor de verkoop?

door | jul 13, 2022 | Verkoopmakelaar

Welke documenten heeft de makelaar nodig voor de verkoop?

Als je jouw woning gaat verkopen, dan heeft de verkoopmakelaar een aantal documenten van je nodig. Het is handig om zo tijdig mogelijk alvast te beginnen met het verzamelen/invullen hiervan zodat er direct geschakeld kan worden als de woning in de verkoop moet. Hierbij een duidelijk overzicht van de zaken die de verkoopmakelaar van jou nodig heeft:Stukken met betrekking tot de opdracht van verkoop

 • Kopie of foto van het legitimatiebewijs van de personen die officieel gemachtigd zijn om de woning te verkopen. Dit mag zijn: paspoort, rijbewijs of identiteitskaart. De foto’s en BSN-nummers op de legitimatie mag je eventueel onherkenbaar maken i.v.m. de wet AVG. Doe je dit niet, dan hoort de makelaar dit zelf te doen op kantoor.
 • Ingevulde Vragenlijst VBO. Is de verkoopmakelaar een NVM-makelaar? Gebruik dan deze NVM-vragenlijst voor een woonhuis en deze NVM vragenlijst voor een appartement. Alle vragen die je niet weet, laat die gewoon open.
 • Ingevulde en getekende Lijst van Zaken van VBO. Is de verkoopmakelaar een NVM-makelaar? Gebruik dan deze NVM Lijst van zaken.
 • Energieprestatie certificaat. Kijk op www.energielabel.nl of er al een definitieve versie is. Heb je nog geen energielabel? Zoek dan een aanbieder van energie labels. Heeft de woning wel al een energielabel maar ben je kwijt? Klik dan hier.


Stukken met betrekking tot de woning

 • Eigendomsbewijs (akte van levering). Dit is NIET de koopovereenkomst. De akte van levering kan je eventueel opvragen via het Kadaster óf vraag jouw verkoopmakelaar of hij dat voor je doet
 • WOZ Aanslagbiljetten gemeentelijke belastingen (de meest recente)
 • Aanslag Waterschapslasten (de meest recente)
 • Indien mogelijk een lijstje met de onderhoudshistorie (niet verplicht, wel handig)

Overig 

 • (ver)bouwtekeningen (indien aanwezig)
 • Huur-, lease- en huurkoopcontracten bv. cv-ketel (indien van toepassing)
 • Een huissleutel en indien nodig andere sleutels (zoals sleutel berging e.d.) t.b.v. de bezichtigingen
 • Bij overlijden: een verklaring van erfrecht


Voor verkoop van een Appartementsrecht hebben wij extra informatie nodig  

 • Splitsingsakte
 • Splitsingstekening
 • Huishoudelijk Reglement
 • Stukken van de Vereniging van Eigenaren (VvE)
 • Financiële stukken, zoals begroting en jaarverslag, meer jaren onderhoudsplan
 • Periodieke bijdrage aan de VvE: Opbouw service kosten en collectieve verzekeringen. (Opstalverzekering en evt. andere gezamenlijke verzekeringen)
 • Functioneren van de VvE: Notulen van de vergaderingen en de statuten
 • Inschrijving Kamer van Koophandel met het inschrijfnummer
 • Aanspreekpunt/telefoonnummer van de Vereniging van Eigenaren

De 5 geheime trucs om succesvol een huis te kopen

Vul het formulier in en download de whitepaper.

You have Successfully Subscribed!