Hoeveel vierkante meter mag jij maximaal bebouwen in jouw tuin?

door | dec 28, 2021 | Bouwkundig advies

Als je gaat bebouwen en als je dat vergunningsvrij gaat doen, dan ben je aan een aantal regels verbonden. Hoe groot het oppervlak is dat je mag bebouwen leggen we je hier uit.

De eerste stap is dat jij jouw achtererfgebied gaat bepalen. Als je dit hebt gedaan, reken dan het bebouwingsgebied uit.

Uitrekenen hoeveel vierkante meter je maximaal mag bouwen
Als je weet hoe groot het ‘bebouwingsgebied’ is, dan kan je ook gelijk uitrekenen hoeveel vierkante meter jij maximaal mag bijbouwen.

  1. Is jouw bebouwingsgebied kleiner dan of gelijk aan 100 m2, dan mag je maximaal 50% van dat bebouwingsgebied bij bouwen.
  2. Is jouw bebouwingsgebied tussen de 100 m2 en 300 m2, dan mag jij 50 m2 bijbouwen + 20% van alles boven de 100m2 bebouwingsgebied. Voorbeeld: jouw bebouwingsgebied is 160m2. Jij mag dan 50m2 aanbouwen + 20% van (160-100=) 60m2 = 12m2. Dus 50+12= 62 m2 mag je maximaal nog bebouwen.
  3. Is jouw bebouwingsgebied groter dan 300 m2? Dan mag je 90 m2 bijbouwen + 10% van het deel van het bebouwingsgebied dat groter is dan 300 m2, tot een maximum van in totaal 150 m2. Voorbeeld: jouw bebouwingsgebied is 350m2. Dan mag je maximaal in totaal bijbouwen: 90m2 + 10% van alles boven de 300m2 bebouwingsgebied Jij mag dan 90m2 aanbouwen + 10% van (350-300=) 50m2 = 5m2. Dus 90+5= 95 m2 mag je maximaal nog bebouwen.