Wat is een plausibiliteitsverklaring bij een taxatie?

door | jul 17, 2023 | Taxaties

Als jij een taxatie nodig hebt voor het verkrijgen van een financiering van een woning, dan zal je in 99% van de gevallen een door het NWWI GEVALIDEERD taxatierapport nodig hebben. Dit houdt in dat een onafhankelijk instituut (het NWWI) het taxatierapport van de taxateur controleert en kijkt of deze aan alle eisen en richtlijnen voldoet. Banken willen graag een gevalideerd rapport zien.

Sommige taxaties zijn echter niet te valideren. We komen er later nog even op terug in welke situaties dat geldt. Als een taxatierapport niet te valideren is, dan stelt het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (‘NRVT’) dat een taxatierapport moet worden nagekeken door een 2e onafhankelijk taxateur. Deze 2e controlerend taxateur kijkt het taxatierapport van zijn collega na en zet er bij akkoord tekent bij een plausibiliteitsverklaring. Deze plausibiliteitsverklaring ziet er zo uit.

De definitie van een plausibiliteitsverklaring bij taxatie

Een plausibiliteitsverklaring bij een taxatie is dus een verklaring die wordt afgegeven door een taxateur om de onderbouwing en betrouwbaarheid van de taxatiewaarde te versterken. Het is een extra document dat wordt toegevoegd aan het taxatierapport en dient om mogelijke twijfels of vragen van betrokken partijen te weerleggen.

De verklaring biedt extra zekerheid aan bijvoorbeeld hypotheekverstrekkers, financiële instellingen of andere betrokken partijen. Het geeft hun het vertrouwen dat de taxatiewaarde op een correcte en objectieve manier is vastgesteld.

 Wanneer is een plausibiliteitsverklaring nodig? / Welke taxaties kunnen niet gevalideerd worden?
In de volgende situaties is er een plausibiliteitsverklaring nodig en kunnen deze rapporten dus niet door het NWWI gevalideerd worden:

Niet te valideren taxaties:

 1. Recreatief vastgoed dat niet bestemd is of wordt gebruikt voor eigen gebruik
 2. Recreatief vastgoed waar een verhuurverplichting is
 3. Bedrijf onroerend goed met een woning die alleen bewoond mag worden door het bedrijf verbonden personen.
 4. Agrarisch vastgoed  (in de meeste gevallen)
 5. Woonwagens (in de meeste gevallen)
 6. Chalets (in de meeste gevallen)
 7. Woonschepen, woonboten, woonarken en watervilla’s tenzij
  1. er een vaste ligplaats is én
  2. een langlopende ligplaatsvergunning is én
  3. er een stukje grond (al dan niet met opstal of erfpachtrecht) bij de woning zit
 8. Kamerverhuurpanden
 9. Woningen die niet kadastraal gesplitst zijn en meer dan 1 huurder hebben (bijvoorbeeld een bovenwoning met een verhuurd appartement op de 1e etage én een verhuurd appartement op de 2e etage waarbij deze bovenwoning niet kadastraal onder gesplitst is).

Taxatie nodig?

Als je een taxatie laat uitvoeren en je wilt extra zekerheid en geloofwaardigheid toevoegen aan het rapport, overweeg dan om te vragen naar een plausibiliteitsverklaring. Dit kan van onschatbare waarde zijn bij het verkrijgen van vertrouwen van hypotheekverstrekkers of financiële instellingen. Heb jij een taxatie nodig? Dan kunnen wij jou hierbij helpen! Zo kunnen we ook gelijk de mogelijkheden bespreken om een plausibiliteitsverklaring aan je taxatierapport toe te voegen. Ook vind je hier handige blogs omtrent taxaties waarin we veel gestelde vragen beantwoorden. Neem vrijblijvend contact met ons op door het formulier in te vullen of bel Floris op 06-47470404.