Hoe voorkom je dat een werknemer van een bedrijf huurbescherming opbouwt?

door | okt 4, 2023 | Aanhuurmakelaar, Juridisch advies, Verhuurmakelaar

In ons artikel Heeft een bedrijf die een woning huurt ook recht op huurbescherming? las je het risico dat je loopt als je verhuurt aan een bedrijf en de medewerker van het bedrijf door toedoen van zijn werkgever/hoofdhuurder toch huurbescherming opbouwt.

Het jij als verhuurder kan doen om de kans op dit soort problemen te voorkomen is het volgende.

Mogelijkheid 1 – afspraken met de hoofdhuurder over de onderhuurcontracten

Wij raden je aan om altijd contractuele afspraken te maken met het bedrijf aan wie je jouw woning verhuurt over de duur en frequentie van het onderhuurcontract. Simpel gezegd: dwing af te een bedrijf dat van jou een woning huurt:

-NOOIT met een onderhuurder een huurovereenkomst voor langer de 24 maanden mag worden afgesloten

-NOOIT een huurovereenkomst mag worden verlengd

-ALTIJD elke onderhuurovereenkomst eerst ter akkoord aan jou moet worden voorgelegd

-ALTIJD elke onderhuurovereenkomst tijdig (niet later dan 1 maand en niet eerder dan 3 maanden voor einde contract) aangetekend óf per deurwaardersexploot door de hoofdhuurder aan de onderhuurder moet worden opgezegd.

-ALTIJD een boetebeding opnemen in de contractuele afspraken met de hoofdhuurders als deze niet aan bovenstaande verplichtingen voldoet.

ALTIJD verhuren met hulp van een specialistisch bedrijf op het gebied van verhuren en huurrecht (zoals VK Makelaars). Het missen van de kleinste details bij het verhuren van je woning kan je echt heel duur komen te staan.

Mogelijkheid 2 – zorg dat er geen sprake van huur is

Een andere mogelijkheid om huurbescherming van onderhuurders te voorkomen is door te zorgen dat er geen sprake is van ‘huur’. Om te kunnen spreken van huurbescherming moet er wel sprake zijn van ‘huur’ en sprake van ‘huur’ is er in Nederland als er voldaan wordt aan de volgende 3 regels:

Regel 1: Je geeft iets gebruik aan een ander

Regel 2: dit gebruik is voor een zekere tijdsperiode

Regel 3: de gebruiker levert jou een tegenprestatie voor dit gebruik (geld of een wederdienst)

Voorbeeld 1: als ik de grasmaaier van de buurman voor 1 dag mag gebruiken en we hebben afgesproken dat ik in ruil hiervoor hem €25,- betaal. Dan is er sprake van huur. De buurman geeft mij immers iets in gebruik (grasmaaier) voor een bepaalde periode (1 dag) en er is sprake van een tegenprestatie (€25,-).

Voorbeeld 2: als ik de grasmaaier van de buurman voor 1 dag mag gebruiken en we hebben afgesproken dat ik in ruil hiervoor zijn computer maak, dan is er óók sprake van huur. De buurman geeft mij immers iets in gebruik (grasmaaier) voor een bepaalde periode (1 dag) en er is sprake van een tegenprestatie (ik moet zijn computer maken).

Als een bedrijf een woning huurt voor een medewerker en de medewerker hier een bepaalde tijd laat wonen, dan wordt er voldaan aan de bovenste 2 regels. Maar als de medewerker van dat bedrijf geen enkele vorm van een tegenprestatie (geld of een wederdienst) levert en dit juridisch ook zo is dichtgetimmerd, dan wordt het lastig om van huur te kunnen spreken. Let op dat er dus ook niet sprake moet zijn van aftrek / vermindering loon wegens het gebruik van de woning.

Je zou dus kunnen eisen van het bedrijf dat jouw woning huurt dat er via een speciale overeenkomst tussen het bedrijf en diens medewerker strikt wordt uitgesloten dat er sprake is van een tegenprestatie.

Woning goed en veilig verhuren?

Wij zijn gespecialiseerd in het juridisch waterdicht verhuren van woningen in Noord-Holland en Zuid-Holland. Bel of mail Floris van Kuijeren op 06-47470404 / floris@vkmakelaars.nl.