Wat is de huurgrens voor de vrije sector?

door | nov 11, 2021 | Verhuurmakelaar

Dit heet de liberalisatiegrens. Vanaf deze grens mag je als verhuurder elke huur vragen die je wilt.

Hoe dat zit is als volgt. De overheid stelt 2 keer per jaar een schema op met de maximaal redelijke huurprijzen. Dit geldt voor een studiootje van 45m2 maar ook voor een groot huis van 150m2. Iedereen in Nederland kan redelijk makkelijk uitrekenen hoeveel huurpunten zijn huis heeft. Dit kan je doen op de website van de huurcommissie.

Bij het studiootje van 45m2 kom je misschien uit op 135 huurpunten wat volgens het huurpuntenschema gelijk staat op dit moment aan een maximaal redelijke huur van: €710,75 per maand. Bij een groot huis van 150m2 kom je misschien uit op 200 huurpunten en is de maximaal redelijke huur €1071,98.

Maar betekent dit dat je dan maar €1071,98 aan huur mag vragen als je dat grote huis gaat verhuren? Nee, dat betekent het niet. Er geldt namelijk een liberalisatiegrens. Dit is het huurbedrag waarboven je als verhuurder elke huur mag vragen die jij wilt. Een huis met 200 huurpunten zit ruim boven de liberalisatiegrens en dus mag je daar elke huur voor vragen die je wilt. Je hoeft niet geen rekening te houden met de ‘maximaal redelijke huur’ die je hebt uitgerekend op de website van de huurcommissie.

Vanaf hoeveel huurpunten mag je elke huur vragen die je wilt?
Om dat te bepalen moet je eerst weten wat op dat moment in Nederland de dan geldende liberalisatiegrens is. Dat is nu ten tijde van het schrijven van deze BLOG dus: €752,33 per maand. Maar wil je weten wat het is op het moment dat jij dit leest? Zoek dan op internet even naar: ‘liberalisatiegrens zelfstandige woningen +JAARTAL’. Je hebt hem dan gelijk te pakken. Wil je weten wat het volgend jaar gaat worden? Dan vind je dit vaak nog niet. Enkel voor het dan lopende jaar of een jaartal uit het verleden. Voor de periode 1 juli 2021 t/m 30 juni 2022 is de liberalisatiegrens dus: €752,33.

Kijk vervolgens naar het dan geldende ‘Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte’. Dat ziet er in 2021 nog zo uit . Maar let op: deze BLOG is geschreven in november 2021. Als jij dit nu leest in een ander jaartal, dan geldt er weer een ander huurprijzenschema. Zoek daarom altijd even op internet naar het meest recente huurprijzen schema. Dat doe je door te zoeken naarUitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte. Je komt dan op deze website:

Huurpunten opzoeken
Website uitvoeringsregeling huurprijzen

Scrol even naar beneden tot je links in het artikelenoverzicht ‘Bijlage I’ zit staan. Daar klik je op en dan zie je het overzicht staan:

Huurprijzen overzicht overheid
Overzicht huurpunten

Je hebt dan het meest recente huurpunten overzicht dat op dat moment geldt.

Voor de periode 1 juli 2021 t/m 30 juni 2022 ziet dat huurpunten-huurprijzenschema er dus zo uit.
Zoals je ziet heb je op dit moment minimaal 143 huurpunten nodig om jouw woning in de vrije (geliberaliseerde) sector te laten vallen.

Zorg voor extra punten
Het is ons dringende advies om nooit precies genoeg punten te hebben. Probeer altijd minimaal 8 huurpunten extra te hebben. De reden is dat de vaststellingsmomenten liberalisatiegrens en vaststellingsmomenten maximaal redelijke huurprijzen van elkaar verschillen. En een andere reden is dat een huurcommissie misschien toch kritischer telt dan de punten waar jij van uit bent gegaan. Mocht een huurder bezwaar maken tegen de huur en de huurcommissie telt de huurpunten toch scherper dan jij vooraf hebt gedaan, dan heb je een probleem.

Wat is leidend: de huurpunten of de maximale huurprijs?
De maximale huurprijs is leidend. We geven je een voorbeeld waarin je dit kan toepassen;
Jouw woning is een monument of een beschermd stads- of dorpsgezicht. Dan is dat goed nieuws. Je krijgt dan een opslag (van op dit moment 15%) op de maximaal redelijke huur. Uit de puntentelling blijkt bijvoorbeeld dat je net te weinig huurpunten hebt voor de vrije sector. Doordat je in de huurpuntenberekening aan hebt gegeven dat jouw woning een monument of een beschermd dorpsgezicht is, blijft het puntenaantal hetzelfde, maar stijgt wel de maximaal toegestane huur in jouw berekening. Kijk eens naar deze voorbeeldberekening huurpunten. Je ziet hier een fictieve telling van slechts 142 huurpunten. De maximaal toegestane huur is echter €862,06 en dat valt boven de nu geldende liberalisatiegrens van €752,33. Dus deze woning valt ook in de vrije sector ook al heeft hij maar 142 huurpunten.

Onzelfstandige woningen (kamerverhuur)
Let op: we hebben hierboven alleen de zelfstandige woningen behandeld. Huur of verhuur jij een kamer, dan geldt hetzelfde principe, maar dan moet je uitgaan van de huurpuntentelling voor onzelfstandige woonruimte in combinatie met het uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte Bijlage II (onzelfstandige woningen).

Meer weten over huurpunten en huurpuntentellingen?
Bekijk dan ook deze blog.

Was je blij met deze informatie?
Wil je ons dan helpen met een rating? Dat kan je doen door hier te klikken. Het kost je maar 10 seconden en wordt heel erg gewaardeerd.