Hoe en wanneer kan je de huur verhogen in de vrije sector?

door | jan 25, 2023 | Aanhuurmakelaar, Juridisch advies, Verhuurmakelaar

Verhuur je een woning in de vrije sector dan heb je waarschijnlijk in jouw huurovereenkomst afgesproken dat je de huur eens per jaar mag verhogen. In de meeste huurovereenkomsten is netjes een indexeringsclausule opgenomen. Daarin wordt geregeld dat de huur verhoogd mag worden conform een bepaalde index. In de meeste gevallen is dat het wettelijke (door de minister) vastgestelde inflatie indexcijfer + 1%. Let op: over het verhogen van huren in de sociale sector gaat dit artikel NIET, daar gelden hele andere regels. Het gaat in dit artikel enkel over de huren verhogen in de vrije sector.

Per wanneer mag je de huur verhogen in de vrije sector?

In het huurcontract is meestal afgesproken dat dat jaarlijks op een vast moment gebeurt. Bijvoorbeeld op 1 juli. Echter, veel verhuurders zijn te laat met het tijdig verhogen van de huur óf zijn het gewoon vergeten. In dat geval mag je altijd alsnog per direct de huur verhogen. Hoe dat werkt leggen we hier onder uit.

De huur verhogen als je te laat bent

Stel jij verhuurt een woning in de vrije sector. In de huurovereenkomst heb je een indexeringsclausule opgenomen waarin wordt geregeld dat jij de huur jaarlijks per 1 maart mag vermogen. Het is inmiddels al 15 april en je komt erachter dat je vergeten bent om de huur te verhogen. Geen probleem. Je kan gewoon de huurders een brief sturen dat de huur per eerstvolgende huurbetaling verhoogd is volgens de wettelijk toegestane huurverhoging.

Sterker nog je kan zelfs van de huurder eisen dat hij de verhoogde huur per terugwerkende kracht betaalt. Hoe dat werkt lees je hieronder.

Met terugwerkende kracht de huur verhogen in de vrije sector

In de vrije sector is het zo dat de huurder de jaarlijkse huurverhoging van rechtswege is. Ook als de verhuurder daar niet om gevraagd heeft. Als verhuurder kan je dus nog aanspraak maken op de betaling van huurverhoging die vanaf de indexeringsdatum tot en met heden niet is betaald. Hoe dat werkt leggen we hieronder simpel uit middels een voorbeeld.

Uitleg: huur in de vrije sector verhogen met terugwerkende kracht

Stel: je hebt met je huurder een huurcontract dat is ingegaan op 1 mei 2021. Daarin heb je via een indexeringsclausule geregeld dat de huur elk jaar per 1 mei verhoogd mag worden. Je hebt als verhuurder de huur nog niet eerder verhuurd en het is nu al 25 januari 2023. Je bent dus vergeten om de huur in 2022 te verhogen. ‘Zonde’ denk je.

Belangrijk om even te weten in dit voorbeeld:
>>Wettelijk gezien mochten de huren in 2022 met 3,3% stijgen en in 2023 met 4,1%.
>>De aanvangshuur was €1000,- per maand.
>>Het is nu (in dit voorbeeld) dus 25 januari 2023.


Zo kan je dan de huur verhogen:
Je stuurt de huurders een brief dat de huur per eerstvolgende huurbetalingsdatum van rechtswege verhoogd is met 3,3% en dat dit met terugwerkende kracht geldt sinds 1 mei 2022. De nieuwe huur wordt dan €1000,- + 3,3% = €1033,- per maand. Verder is er over de periode mei 2022 t/m januari 2023 elke maand €33,- te weinig aan huur betaald. Daarom verzoek je de huurders ook om over deze afgelopen 9 maanden het tekort van €33,- ook over te maken naar jou. Dat is 9 * €33,- = €297,-

Maar dan ben je er nog niet. De huur mag conform de huurovereenkomst per 1 mei 2023 ook weer verhoogd worden met het wettelijk maximaal toegestane percentage. Dat is in 2023 een huurverhoging van 4,1%. Dat betekent dat je in dezelfde brief aan de huurder gelijk een 2e aanzegging kan doen, namelijk om de huur van €1033,- per a.s. 1 mei 2023 te verhogen met 4,1% waardoor de nieuwe huur per 1 mei 2023 zal worden: €1075,35.

Wanneer kan je de huur niet meer verhogen in de vrije sector?

Je kan niet langer dan 5 jaar terug met terugwerkende kracht de huur verhogen.

Ook kan dat niet meer als jij bijvoorbeeld uitingen als verhuurder hebt gedaan waardoor de huurder erop mocht vertrouwen dat de huur niet verhoogd was. Bijvoorbeeld door de huurder elke maand netjes een factuur te sturen voor de huur of hem schriftelijk te hebben medegedeeld dat je de huur niet zou verhogen.

Moet de huur in de vrije sector verhoogd worden op de datum uit het contract?

Nee dat hoeft niet. Het mag ook na de indexeringsdatum in het contract. Het mag alleen niet eerder. Staat de indexeringsdatum op 1 mei, dan mag je ook de hoog op 1 oktober van dat jaar verhogen. Je mag maar maximaal 1 keer per jaar de huur verhogen.

Is het slim om met terugwerkende kracht de huur te verhogen?

Dat ligt eraan per situatie. In veel gevallen vinden wij dit echter niet netjes. Wij geloven zelf in goed verhuurderschap waar een nette omgang met huurder bij hoort. Een huur met terugwerkende kracht verhogen omdat je als verhuurder jarenlang vergeten bent de huur te indexeren is niet netjes en kan veel huurders in problemen brengen. In de meeste gevallen zouden wij het afraden. Alleen al omdat het meestal niet ethisch is.

Heb je een voorbeeld brief voor het verhogen van de huur in de vrije sector?

Jazeker? Hier vind je gratis een voorbeeld brief voor het verhogen van de huur in de vrije sector. Zowel in het Nederlands als in het Engels.

Voorbeeldbrief huur verhogen vrije sector – Nederlands

Voorbeeldbrief huur verhogen vrije sector – Engels

Leestip:
Met hoeveel mag je de huur verhogen in de vrije sector?

Heel veel succes!